Danh mục: Wordpress

Hướng dẫn bỏ chữ category trong đường dẫn của Website WordPress

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn bỏ chữ category trong đường dẫn chuyên mục của WordPress một cách đơn giản. Khi cài đặt wordpress, mặc định đường dẫn chuyên mục của website có thêm chữ “category” vào đường dẫn, chẳng hạn như “xuanhoablog.com/category/wordpress/”. Tấc nhiên, nó chẳng ảnh …