Tạo user mới trong WordPress – Tạo người dùng mới trong WordPress

Trong WordPress thì ngoài tài khoản của quản trị viên (admin) thì bạn có thể tạo ra nhiều user với các vai trò khác nhau nữa. Để tạo ra thêm một tài khoản trong website thì bạn cần phải tác động vào cơ sở dữ liệu bằng các câu lệnh phức tạp. Tuy nhiên, thì với CMS WordPress thì bạn có thể tạo ra thêm tài khoản người dùng rất nhanh chóng.

Cách tạo user mới trong WordPress

Để thêm người dùng mới, bạn truy cập vào Bảng tin -> Thành viên ->Thêm mới, ở đây cần khai báo các thông tin của người dùng muốn tạo ra. (Các thông tin không có chữ bắt buộc thì có thể bỏ qua không cần khai báo).

Bạn điền thông tin như mẫu dưới đây. Tuy nhiên cần lưu ý đến mục Vai trò để phân quyền truy cập cho hợp lý.

  • Quản lý: Nhóm người dùng này có quyền sử dụng toàn bộ tính năng có trong website wordpress
  • Biên tập viên: Có quyền đăng bài viết lên website (Publish) và quản lý các bài viết của họ.
  • Cộng tác viên: Có quyền viết bài mới nhưng không được phép đăng lên mà chỉ có thể gửi để xét duyệt và quản lý bài viết của họ.
  • Thành viên đăng ký: Người dùng trong nhóm này chỉ có thể quản lý thông tin cá nhân của họ.

Sau khi điền đầy đủ thông tin cần thiết các bạn nhấn vào Thêm Người Dùng Mới

Tạo user mới trong WordPress

Sau khi tạo người dùng mới thì bạn có thể quản lý toàn bộ người dùng trên website tại Thành viên -> Tất cả người dùng, tại đây có thể chỉnh sửa, xóa người dùng mà bạn tạo ra. Bạn cũng có thể xem thông tin người dùng.

Tạo user mới trong WordPress

Kết luận

Như vậy chỉ trong nháy mắt là tạo xong người dùng mới trong website wordpress. Chức năng này rất có ích khi có độc giả nào đó muốn hợp tác viết bài cho website.

Tuy nhiên, nếu là một website bán hàng bằng WordPress thì chắc chắn số lượng người dùng rất lớn, khi đó ta có thể sử dụng plugin để hỗ trợ quản lý

Comments (No)

Leave a Reply