ICANN là gì? Tổ chức này đã quản lý cơ sở hạn tầng Internet

ICANN là một tổ chức phi lợi nhuận đặt trụ sở tại Marina del Rey, California, United States. ICANN được thành lập ngày 18 tháng 9 năm 1998.

ICANN được viết tắt từ Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, và tổ chức giám sát các nhiệm vụ liên quan tới Internet, hoạt động dưới danh nghĩa chính phủ Hoa Kỳ vào ngày 30/9/1998.

Những nguyên tắc cơ bản hàng đầu trong việc điều hành của ICANN được mô tả như việc giúp đỡ duy trì sự hoạt động ổn định của Internet; thúc đẩy việc cạnh tranh; đạt được sự đại diện rộng rãi của cộng đồng Internet toàn cầu và xây dựng chính sách phù hợp với nhiệm vụ của ICANN thông qua các quá trình từ dưới lên, dựa trên sự nhất trí ý kiến

Tổ chức Icann quản lý cơ sở hạn tầng Internet.

  • Quản lý dữ liệu hệ thống tên miền trên Internet.
  • Quản lý, phân phối và ủy quyền cấp phát địa chỉ IP cho từng khu vực cụ thể.
  • Đưa ra các chính sách hợp lý cho sự phát triển và quốc tế hóa hệ thống tên miền cấp cao (Top-level Domain).

ICANN là gì

Danh sách tất cả tên miền thuộc một loại TLD (.COM, .NET, .ORG…) được lưu trong cơ sở dữ liệu gọi là Registry. Một nhà quản lý registry, hay còn được gọi là NIC (network information center) sẽ quản lý danh mục này. Tham khảo toàn bộ danh sách registry operator tại đây.

Xem thêm:

Người dùng sẽ đăng ký trực tiếp mua tên miền từ các nhà cung cấp dịch vụ – Registrar. Đây là những công ty được ủy quyền để phân phối domain. Chúng ta  có thể xem và kiểm tra được toàn bộ danh sách các nhà cung cấp trên trang chính thức của ICANN. Có cả những công ty dịch vụ tên miền Việt Nam cũng nằm trong danh sách này.

Chẳng hạn như tên miền xuanhoablog.com là thuộc quyền quản lý của registry của Verisign, được đăng ký thông qua registrar là NameSilo

Công việc của ICANN dựa trên nguyên tắc cơ bản là giúp duy trì sự hoạt động ổn định của Internet.

Comments (No)

Leave a Reply