Hướng dẫn lấy token Simple Facebook – Đăng nhập Simple FB bằng token

Sau khi cài đặt phần mềm Simple Facebook xong. Bạn có 2 cách để add tài khoản Facebook của bạn vào bảng điều kiển Simple Facebook.

  • Cách 1: nhập user và password của tài khoản Facebook cần add vào simple facebook
  • Cách 2: add tài khoản facebook vào simple facebook bằng atp token (khuyên dùng).

Vậy Token là gì? Hay Access token Facebook là gì?

Có rất nhiều người chưa biết Token hay access token là gì? Nó được hiểu đơn giản là một đoạn mã chứng thực được người dùng Facebook chấp nhận tạo ra, cấp cho các ứng dụng của bên thứ 3 thực hiên hoạt động nào đó bất kỳ.

Để lấy được token full quyền hiện nay chỉ mỗi add on của ATP làm được, nó được gọi tên là ATP TOKEN. Để đăng nhập các tài khoản Facebook vào các phần mềm của ATP Software, bạn cần lấy token từ phần mềm ATP TOKEN này.

Hướng dẫn lấy token – ATP TOKEN.

Bước 1: Hãy truy cập vào https://chrome.google.com/webstore/category/extensions sau đó nhập vào ô tim kiếm từ khóa “ATP TOKEN”. Một cửa sổ bật ra bạn nhấn vào nút ADD TO CHROME để cài đặt Token.

Hướng dẫn lấy token Simple Facebook

Bước 2: Sau khi cài đặt xong ta sẽ thẫy trên trình duyệt có biểu tượng của ATP TOKEN. Bạn nhấn vào biểu tượng đó để lấy token (facebook phải ở trạng thái đăng nhập).

Hướng dẫn lấy token Simple Facebook

Bước 3: Sau khi bấm vào biểu tượng tiện ích ở góc phải trình duyệt ( đợi 2s ) thì một cửa sổ bật ra và đây là kết quả token thu được trên một trang mới.

Hướng dẫn lấy token Simple Facebook

Dòng thứ 2 là token add tài khoản Facebook vào phần mềm Simple Facebook

Ưu điểm của hệ thống get token full quyền này là không bị checkpoint như các hệ thống get token khác.

Lời kết.

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn giúp bạn add tài khoản facebook vào phần mềm Simple Facebook.

Để tìm hiểu thêm về phầm mềm Simple Facebook hãy vào đây.

Chúc các bạn thành công!

Comments (No)

Leave a Reply